Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Ünnepeltünk

2016.10.29

A Pétfürdő Sportjáért Alapítvány 2016. szeptember 9-én ünnepelte alapításának 25. évfordulóját. A megemlékezésre a Pétfürdői Közösségi Ház emeleti nagytermében került sor.

A rendezvényre meghívót kaptak az Alapítók, a Kuratórium egykori és jelenlegi tagjai, Pétfürdő Nagyközség Polgármestere, a Képviselő-testület tagjai, az Alapítvány díjazottjai, valamint a támogatók, szponzorok képviselői, és az alapítvány alkalmazottjai. A meghívottak közül 42 fő jelent meg az eseményen.

Elsőként Miskolczi Ferenc az Alapítvány képviselője köszöntötte a megjelenteket és bemutatta a kuratórium jelenlegi vezetését.

A rendezvény a Közösségi Ház által összeállított, az alapítvány tevékenységét bemutató kisfilm levetítésével folytatódott. Utána az elmúlt 25 év eseményeit foglalta össze Tránszki László elnök, majd a jelenlévők hozzászólásaikkal emelhették a rendezvény színvonalát.

A műsor végén Ódor Kamilla, a Horváth István Általános Iskola 6. osztályos tanulója adott elő egy éneket.

Végül az ízletes vacsorát és az italokat a Kolping Szakiskola diákjai tálalták fel, tanáruk Csikós Zoltán vezetésével.

 

Tránszki László elnök beszámolója:

 

Pétfürdő Sportjáért Alapítvány 1991 – 2016.

Szeretettel köszöntöm a megjelenteket.

Röviden ismertetném az Alapítvány 25 évét, ha lehet 25 évet röviden összefoglalni.

Többségüknek nem mondok újat, de az 1990-es évek elejére nem csak a cég, de azzal összefüggésben az akkor még Pétfürdő egyetlen sportegyesülete a Péti MTE a megszűnés határára került. A válságos helyzetben fogalmazódott meg néhányunkban, hogy egy akkor 68 éves egyesületet ne hagyjunk csak úgy megszünni. Alapítványt hoztunk létre, támogatókat kerestünk, akik a kedvező adózási lehetőségek révén, valamint a sport szeretetétől áthatva is hajlandóak voltak támogatni az Alapítványon keresztül a PMTE-t. A támogatók kedvező adóleírásban részesülhettek.

Az Alapítók Harsányi Imre a Nitrogénművek Rt képviseletében, Rétfalvi Ákos a PMTE Baráti Kör képviseletében, illetve Medve József, Csapó Gyula, Simon Ferenc, id. Ács Imre, Tránszky László és ifj Tránszki László.

Az alapítványt a Megyei Bíróság 1991. június 21-én született határozatával jegyezte be. Az Alapítók által létrehozott kuratórium tagjai a következők voltak:

Tránszky László elnök, Solymosi István képviselő, Schmidt Ferenc, Csapó Gyula és ifj. Tránszki László ügyintézők.

Az alaptőke 159 e Ft volt. Közös munkánk eredményeként szolgáltatói tartozások átütemezésével, a Nitrogénműveknél tevékenykedő cégek segítségével sikerült viszonylag rövid időn belül az Egyesület működését konszolidálni.

Közben az is kiderült, hogy a sportpályák területe a PMTE nevén van, de a felépítmények (faház, öltözők, lakás, tekepálya, a Szajna söröző) a Péti Nitrogénművek tulajdonát képezik. (A cég építette.) Az akkori elnökség megbízásából Harsányi Imre vezérigazgató úrral történő megállapodás alapján 480 e Ft +ÁFA roppant kedvezményes áron részletfizetéssel az Egyesület tulajdonába kerültek az említett felépítmények. A megállapodást a tárgyaló felek: a vezérigazgató úr, valamint a PMTE tagjaként Medve József és id Tránszky László írták alá.

Ezen a nehéz időszakon a vállalkozók közül többek között Meiczinger Lajos, Liter Endre, Bécs László, Horváth György, valamint az adójuk 1 %-át felajánló péti lakosok segítették át az Egyesületet.

Ezzel együtt a versenysport mellett az Alapítvány a diák- és tömegsport támogatása felé is nyitni tudott. Ehhez azonban szükség volt arra, hogy teret nyerjünk a szabadtéri tevékenység lebonyolításához.

1994-ben Medve József hathatós segítségével a Kuratórium elérte, hogy mintegy 16.000 m2-es területet Kruppa Ignác vezérigazgató úrral történő megállapodással az Alapítvány igénybe vehette a Sugár út déli oldalán.

Első lépésként elkészíttettük a nagypályás füves labdarúgópályát. Mivel a pétiek többsége tudja, nem akarom részletezni, hogy ez a terület milyen állapotban volt. A tőzeges altalajú, bozótos, értéktelen fákkal benőtt területről jelentős mennyiségű föld lett a bozótossal együtt gépi erővel megmozgatva, el- és odaszállítva. Erről elsősorban Vékony Bálint, meg néhány akkori üzemvezető és sofőr, vagy Mártha Miklós nehézgépkezelő- akik a munkában segítettek- tudnának mesélni. Köszönet nekik, és azoknak a pétieknek is, akik társadalmi munkájukkal hozzájárultak a terület kialakításához, valamint később a vízhálózat elkészítéséhez. A pálya mellé egy lelátót is építettünk, melyet a műfüves labdarúgó pályán folyó mérkőzések nézői is használhatnak.

A Vezérigazgató úr tudott a hatalmas munkáról, de inkább behunyta a szemét. Köszönet neki, de tudta, hogy ez a segítség a termelést nem befolyásolta.

Ebben az időszakban (1996) került sor a PMTE füves pályájának utolsó nagyfelújítására. A Wellesz László vezette PMTE elnökség -az Alapítvány jelentős anyagi támogatásával- a PMTE füves pályáját a hatalmas süllyedések miatt ledózeroltatta és újra füvesítette, valamint a futópálya betonszegélyét is rendbe hozta. Ez utóbbi munkába főként Hajtó János elnökségi tag járt élen, mert döntő részben saját maga volt a kivitelező is.

aJTÓhAJTÓ

Az alapítványi pálya végleges befejezése 2002-re esik. Ebbe tartozott a Nitrogénművektől biztosított locsolóvíz mintegy 200 méter hosszan történő földalatti kiépítése a pálya körüli korlátokra, valamint később a teniszpályához történő átvezetése. De nem kis munkát és pénzt igényelt a kb. 150 méter hosszan kiépített kerítés és a labdafogó hálók megvalósítása.  Mindemellett jelentős összeget tudtunk biztosítani többek között a PMTE részére is.

Mindezen területek fenntartása nem kevés munkával, de sok anyagi áldozattal jártak. 1998-tól Pétfürdő önállósága után az Önkormányzattól egyre több támogatáshoz jutottunk, de egyéb támogatók nélkül nem tudtuk volna terveinket valóra váltani, szinten tartani, esetleg fejleszteni. Ehhez kellett a régiek mellett az új támogatók felkutatása is, úgymint Leszkovszki Tibor, Tóth István, Polyák Sándor, ifj. Puskás Imre, Bakonykarszt Zrt, Pétkomm Kft, OPAL Zrt, ifj. Wimmer Sándor és neje, Bóna Lajos és Enderné Anikó, Merics József és Völgyi László, Papp József, akik anyagi erejüktől függően támogattak, vagy mint Huszár Péter munkával segítettek és segítenek bennünket. A felsoroltak többsége már több éve rendszeresen támogatja az alapítványt.

E sorba tartozott természetesen dr. Blazsek István vezérigazgató úr is, aki nemcsak megújította a szerződést az Alapítvánnyal, de minden évben támogatta is az alapítványt.

Természetesen a felsorolt támogatók, támogatások időben elhúzódtak, és az anyagi erőktől függően változtak. Minderre annál is inkább szükség volt, hiszen a megfelelő gépek vásárlása, azok karbantartása, hibás alkatrészek kicserélése komoly összegeket kívánt, s akkor még nem említettem az egyre növekvő benzinárakat. Sajnos a traktorok, fűkaszák is csak ezzel működnek.

Megfelelő előkészületek után a Nitrogénművek Zrt. hozzájárulásával 2006-ban sikerült egy két-játszóteres salakos teniszpályát kialakítani a Szabadidő Centrumban, amely tovább bővítette a sportolási lehetőségeket. Ezzel egyidejűleg felújítottunk egy konténert, amely öltöző és irodai célokra is használható.

Mindezen feltételek mellett tudtuk biztosítani a következőket: Pályánkon bonyolódnak le a diákolimpiai kispályás labdarugó versenyek, valamint az iskolai bajnokságok. Teniszpályáinkon jelképes összegért lehet sportolni. Évekig a füves pályán zajlott a Várpalota városi kispályás labdarugó bajnokság.

A PMTE műfüves pályájának elkészültéig (2011) ugyancsak ott végezte edzéseit, bonyolította hazai mérkőzéseit a PMTE 7 – 9 – 11 éves korosztályok ifjú tehetségei. Használják rendszeresen a pályát a Kolping Iskola diákjai. Itt bonyolítják le a Nitrogén-napok kispályás bajnokságát, 11-es rugó versenyeit. Mindezeken kívül a pétiek részére bármikor rendelkezésre áll a játéklehetőség, amellyel élnek is.

2011-ben az önkormányzati képviselő testülettel olyan feladat-átvállalási szerződést kötöttünk, amely lehetőséget biztosított arra, hogy kiemelten közhasznú alapítványként jegyezze be az alapítványt a Bíróság. Ez lényegesen kedvezőbb lehetőségeket biztosított támogatóinknak is, de az egyéb helyi egyesületeknek is célzott támogatás gyanánt. 

2011. nyarán a kuratórium összetételében fontos változás történt. id Tránszky László- aki a megalakulás óta betöltötte az elnöki tisztséget- lemondott, helyét ifj Tránszki László vette át.

 

Díjazott sport rendezvényeink:

Az önkormányzat anyagi támogatásával 2016 tavasszán immár 17. alkalommal rendeztük meg a 3 napos amatőr tekekupa versenyt, a PMTE tekecsarnokában Pétfürdő Kupa néven. A verseny 2. fordulójára Pétfürdő Díj néven 9. alkalommal került sor.  Idén már 7 megye 51 csapatának 204 versenyzője vett részt a rendezvényen.

 

2012-óta minden évben megrendezzük a környékbeli Általános Iskolák focibajnokságát, szintén megfelelő díjazással. 

Az utóbbi években amatőröknek teniszbajnokságot is szerveztünk.

Kitüntetéseink:

2002-óta minden év október 1-én Pétfürdő önállóvá válása napján kitüntetéseket adunk át a településünk sportéletében kiemelkedő szerepet játszó sportolóknak, sportvezetőknek, valamint támogatóknak. Idáig 38 fő kapott kitüntetést, sokan most is itt ülnek közöttünk.

Minden tanév zárásakor kitüntetjük a Horváth István Általános Iskola elmúlt tanévének legjobb leány és fiú sportolóját.

 

Végezetül szeretném megköszönni munkájukat az alapító tagoknak, korábbi elnökünknek, az időnként változó összetételű kuratórium tagjainak, a képviselő testületeknek, támogatóinknak, alkalmazottainknak, és nem utolsósorban a  Közösségi Ház vezetőjének Angeli Katalinnak és munkatársainak, hogy a mindenkori helybiztosítás mellett kamerával végigkövették rendezvényeinket és ezáltal is megismertették tevékenységünket.

 

Köszönöm, hogy meghallgattak.